BRANKOVINA

Istorijski spomen kompleks Brankovina je zaštićena kulturnoistorijska celina, sa statusom znamenitog mesta.
Muzejski sadržaji predstavljju odeljenje Narodnog muzeja Valjevo.
Radno vreme kompleksa je svaki dan (sem utorkom), od 9.30 do 17h.
Posete za organizovane grupe moguće i van radnog vremena, po prethodnoj blagovremenoj najavi (48 časova ranije) na kontakte Muzeja.
Konkretnije na www.museum.org.rs,  i na www.brankovina.rs.

Samo 11 kilometara od Valjeva, kraj puta za Šabac, znamenito mesto Brankovina po zaslužnim ličnostima, njihovim spomenicima i zadužbinama jedinstvena je prostorna, kulturna i istorijska celina. Iako se ubraja među najstarija sela valjevskog kraja, u srpsku istoriju ulazi tokom XVIII veka, vojevanjem kneza Alekse Nenadovića u austro-turskom ratu. Posle njegovog pogubljenja 1804. godine, vojskom u ovom kraju komandovao je vojvoda Jakov Nenadović a diplomatiju ustanika vodio Prota Mateja. Oni i svi Nenadovići, do književnika i putopisca čika Ljube, počivaju uz brankovinsku crkvu. U drugom delu senovite porte je humka Desanke Maksimović, koja je ovde prva slova sricala.  
 
Na slici Brankovina Na slici BrankovinaNa slici Brankovina

Crkva u Brankovini - crkva Svetih Arhanđela, zadužbina Prote Mateje, podignuta je 1830. Blagodareći sačuvanim bogoslužbenim knjigama, umetničkim predmetima i istorijskim dokumentima i obogaćena prilozima tokom XIX veka, sadašnja riznica crkve čuva krst relikvijar iz X veka, Hadži Ruvimov duborezni krst, Veliko jevanđelje koje je Prota doneo kao poklon ruskog cara, ručni krst Protin, ikone Sv. Arhanđela Mihaila, Sv. Jovana i Sv. Nikole, stare knjige Antologion, Psaltir, Trebnik, Minej...
  

Na slici BrankovinaNa slici BrankovinaNa slici Brankovina
 
 Pored crkve i svetlih grobova današnji posetioci Brankovine u crkvenoj porti mogu da vide sobrašice sobrašice, stare drvene kućice za porodična okupljanja u vreme crkvenih praznika.
Neposredno uz crkveno dvorište, sa druge strane potoka, nalazi se nekadašnje školsko dvorište, a u njemu dve stare školske zgrade, sa prigodnim muzejskim postavkama. U starijoj, podignutoj 1836. godine nalazi se postavka o razvoju školstva u Srbiji u 19. veku, sa rekonstrukcijama učionica, a u novijoj, podignutoj na samom početku prošloga, 20. veka je postavka posvećena Desanki Maksimović. U toj školi je učila, ali kao ćerka učitelja i stanovala, poznata srpska pesnikinja.

Detaljnije o Brankovini i muzejskom kompleksu pročitajte na sajtu www.brankovina.rs
 
     
2009 © donewell, Tekstovi: Narodni muzej Valjevo, Flash animacije: Cyber Team
Svi materijali na sajtu su zabranjeni za kopiranje.